Szent László király és a Segítő Szűzanya ünnepe június 27

Imádság szent László királlyal a Mindenkor Segítő Szűzanyához

Hazánk, népünk s családjaink jövőjéért esedezzünk együtt!

Hős lovagkirály, szent László imádkozz az Árpádházi szentekkel, boldogokkal és a szent angyalok kilenc karával velünk, s megmenekülünk!

JÉZUS KRISZTUS Édesanyja, Mindenkor Segítő Szűzanya inségünkben Hozzád folyamodunk!

Te vezetőnk vagy az ellenség által szorongattatott földi zarándokutunkon.

                                                      Kérjük, hogy „egyengesd utunkat! ”

Szűzanyánk, Fiad drága szent Vérével  –  egyengesd utunkat!

Szűzanyánk, szent Fiad Töviskoronájával  –  egyengesd utunkat!

Szűzanyánk, szent Fiad átszúrt Szívével  –   egyengesd utunkat!

Szűzanyánk, a szent Szívedet átjárt hét fájdalom kardjával  –   egyengesd utunkat!

Szűzanyánk, gyermekeidért ontott könnyeiddel  –   egyengesd utunkat!

 Szűzanyánk, a Naim-i ifjú édesanyjával  –   egyengesd utunkat!

Szűzanyánk, a szellemi/lelki zavarodottság ködében  –   egyengesd utunkat!          

Szűzanyánk,  a pusztába vezető úton  –   egyengesd utunkat!

Szűzanyánk,  ajánld fel szemeidet, hogy ezáltal mások újra megtanuljanak látni   –   egyengesd utunkat!         

Szűzanyánk,  ajánld fel kezeidet, hogy ezáltal mások ismét Feléd nyúljanak  –   egyengesd utunkat!

Szűzanyánk,  Te könnyekben bővelkedő Anya –  egyengesd utunkat!    

Szűzanyánk,  Te Fájdalommal teljes Anya –   egyengesd utunkat!

Szűzanyánk,  Te Győzelmes Anya –   egyengesd utunkat!                        

Szűzanyánk,  Te kapcsolsz össze minket Istennel és embertársainkkal –   egyengesd utunkat!

Szűzanyánk,  Rajtad keresztül áramlanak a kegyelem folyamai  –   egyengesd utunkat!

Szűzanyánk,  Szent angyalaiddal egyengeted utunkat!

Mindenkor Segítő Szűzanya, bízunk Benned! Ments meg minket a Mennyei Atya erejében, szent Fiad Vérével és a Szentlélekhez való folyamodásod által, hogy Isten ne hagyjon el minket Ámen.

FELHÍVÁS JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉNEK RENDKÍVÜLI TISZTELETÉRE JÚLIUSBAN

„Hamarosan elérkezik a nagy hónap, a hónap, melyet Drága Véremnek szentelnek. Az elkövetkezendő években, ebben a hónapban emberek sokasága fogja különleges módon is imádni Drága Véremet. Ez a hónap a megváltás hava, a nagy áldozat hava! Nemzedékek jönnek majd, hogy felajánlják a Szeplőtelen Báránynak az imádás és tisztelet nagy áldozatát, én pedig megnyitom a Mennyország kapuját és véremnek óceánját árasztom a földre. A betegek meggyógyulnak, a foglyok kiszabadulnak, és megszámlálhatatlan csodát viszek véghez a földön.

Gyermekeim, készüljetek fel erre a hónapra! Tegyétek naggyá! Kövessétek utasításomat! „Zarándokutatoknak” 3 fontos állomása lesz; egy kilenced, egy triduum (3 napos ájtatosság), és egy tizenketted (12 napos ájtatosság). A kilencedet július 1-jén kezdjétek. Ez a kilenced egy világméretű figyelmeztetés és jelzés lesz, s egy meghívás egy új életre. Azokban a napokban én meglátogatlak titeket. A triduumot július 13-tól 15-ig tartsátok, Édesanyám majd meglátogat titeket az első és harmadik napon. A második napon Legdrágább Vérem apostolát, Szent Mihály arkangyalt küldöm el hozzátok. Az utolsó tizenketted nagy erejű lesz. Legdrágább Véremről sok tanítást adok majd a világnak. Ezt július 20. és 31. között tartsátok meg. Az utolsó nap lesz a legfontosabb napja a hónapnak. Lelkiekben hatalmas dolgok fognak történni a világgal, s fizikailag is nagy örömben részesülhet a világ. Azon a napon én felruházlak majd, s neked adom Lelkem zálogát. Végső Pecsétem jelöli meg szívedet.

Ebben a hónapban megnyitom Vérem óceánját, hogy irgalmat és megmentést nyerjetek. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, a Szeplőtelen Bárány!”

LEHETŐSÉGEK KÖZÖSSÉGBEN VÉGZETT ENGESZTELÉSRE

Július 1. Jézus drága Vérének ünnepnapja

IX. Piusz pápa 1849-ben az egész Egyház számára előírta VII. 1-re. Ezután július a szent Vér hónapja lett, szent Vér ájtatosságokkal.

Budapest (Normafa), Szent Anna rét

12:00-tól szentségimádás

14:00-tól szentmise

Július 14-16. Lelkigyakorlat az imáról

Kunszentmárton

Vezeti: Bocsa József piarista atya
Ideje: 2017. július 14. (péntek) 11 órától – július 16. (vasárnap) 13 óráig
Helye: a kunszentmártoni Kármelita Rendház
.
Várható program: Előadás, Szentségimádás, Szentmise, imagyakorlatok, közös imák.
Jelentkezni lehet június 30-ig Forgó Andreánál a + 36 30 532 47 62-es telefonszámon vagy a forgoandi@gmail.com e-mail címen.
A jelentkezők mit hozzanak magukkal: Szent vér imafüzet, Szentírás, jegyzetfüzet

 

 

Július 21 Jézus Legdrágább Véréhez való odaszentelődéssel egybekötött harmadik pénteki engesztelés

Vác, Szent Anna Piarista templom

12:00-tól szentségimádás

14:00-tól szentmise

JÚLIUS ÁJTATOSSÁGAI:

 • Július 1.-9. a Kilenc angyali kar tiszteletére

Napi imák:

1. Rózsafüzér

2. Jézus Drága Vérének Rózsafüzére és Litániája (imakönyv: 39-46. old)

3. Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének (imakönyv:47. old)

4. Vigasztaló, engesztelő imák/Szentségimádási imák (imakönyv: 49-61. old)

5. 7 fájdalmas könyörgés imái (imakönyv: 65. old)

6. Misztikus imák (imakönyv: 83. old)

7. Megújulás Rózsafüzére/Szentlélek Litániája (imakönyv: 95-99. és 107.old)

 • Július 13.-15. a Szentháromság tiszteletére

Napi imák:

1. Rózsafüzér

2. Jézus Drága Vérének Rózsafüzére és Litániája (imakönyv: 39-46. old)

3. Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének (imakönyv:47. old)

4. Vigasztaló, engesztelő imák/Szentségimádási imák (imakönyv: 49-61. old)

5. 7 fájdalmas könyörgés imái (imakönyv: 65. old)

6. Misztikus imák (imakönyv: 83. old)

7. Megújulás Rózsafüzére/Szentlélek Litániája (imakönyv: 95-99. és 107.old)

 • Július 20-31. az Új Izraelért

Napi imák:

1. Rózsafüzér

2. Jézus Drága Vérének Rózsafüzére és Litániája (imakönyv: 39-46. old)

3. Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének (imakönyv:47. old)

4. Vigasztaló, engesztelő imák/Szentségimádási imák (imakönyv: 49-61. old)

5. Hétfájdalmas könyörgés imái (imakönyv: 65. old)

6. Misztikus imák (imakönyv: 83. old)

7. Megújulás Rózsafüzére/Szentlélek Litániája (imakönyv: 95-99. és 107.old)

Imakönyv: Jézus Krisztus legdrágább Vérének ájtatossága (piros könyv)

(Azoknak, akik önmagukat Jézus Drága Vérének szentelték, erősen ajánlatos évente ezeket az ájtatosságokat megtartani júliusban.)

AZOKNAK, AKIK JÚLIUS 21-ÉN FOGJÁK ÖNMAGUKAT JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉNEK FELAJÁNLANI, CSAK AZ ODASZENTELŐDÉSRE ELŐKÉSZÍTŐ KILENCEDET KELL ELVÉGEZNIÜK!

Ennek a kilencednek a kezdete: július 12.

Ezt az odaszentelődést azok végezhetik, akik (1. feltétel) legalább 6 hónapon át csütörtökönként este 11 és hajnali 3 között legalább egy órát virrasztva vigasztalják a szenvedő Jézust, és szándékuk, hogy ebben az odaszentelődés után is kitartanak; s akik (2. feltétel) az odaszentelődés előtt elvégzik a következő kilencedet, amely letölthető a honlapról, vagy nyomtatott formában megvásárolható

 

 

JÉZUS KRISZTUS DRÁGA VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT!

http://engesztelok.hu/aktualis/1238-felhivas-jezus-krisztus-legdragabb-verenek-rendkivuli-tiszteletere-juliusban

Folyamatos imádságos jelenlét az Anna-réten

A Látomások Nyomában lovas zarándoklatunk május 1-én,
az Anna-réti, Világ Győzelmes Királynőjének Ünnepével véget ért.

 

Vendéglátóinknak és támogatóinknak köszönünk minden segítséget!

 

Május elsején a régi Anna-réti Kápolna alapot virágokkal körbeültettük.


A folyamatos imádságos jelenlét megbeszélése viszont sajnos elmaradt, 
Pedig a kápolna felépüléséhez, és az ide vonatkozó jövendölések beteljesedéséhez sokak szerint ez lehetne most a megoldás kulcsa. 
( „Bármilyen hihetetlennek is hangzik, a megváltás beteljesedésének földi eszközéül a Mennyei Atya öröktől fogva Magyarországot választotta … Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni!” – Üzente Jézus Natália nővéren keresztül a 1940-es években.)

 

 

Kérünk ezért mindenkit, aki mostantól fontosnak tartja, azok mellett, akik már május elsején is jelentkeztek volna, hogy keressenek bennünket!

– Személyesen:
Az Anna-réti, kis, Szent Anna kápolnánál: 
Szombaton a 2 órakor kezdődő szentmise után, vagy vasárnap délután 5 órától, szerdán délután 5 óráig, ahol lovas-zarándok csapatunk egyik tagja, Chemez Farkas egyfajta 3 napos remeteséget vállal erre az időre.
Azok személyes jelentkezését várjuk itt elsősorban, akik hétfő reggel 6 órától – szerda délután 6 óráig imádkoznának a kis kápolna előtt.

 

Kérjük, jöjjenek/gyertek és segítsenek/segítsetek minél többen!

 

A folyamatos imádságos jelenlét szombat délutántól hétfő reggel hatig már megoldott. A következő lépésben kedd, majd szerda délután 5 óráig tolhatnánk ki az időtartamot. Jelentkezni kétórányi időre, vagy akár egy teljes éjszakára is lehet.

 

Fontos, hogy valaki mindig legyen ott!

 

Az első lépés a hétfő délelőtti jelenlét, majd ha ez az időtartam betelt, akkor hétfő délután következik és így tovább. Fontos az is, hogy aki eljön és egy napon egy bizonyos időtartamot vállal, az a következő hetekben is vállalni tudja azt!

 

LEGYENEK VIRÁGOK ÉS MI A FELÉPÍTENDŐ KÁPOLNA ALAPKÖVEI!

 

– Jelentkezni telefonon és e-mailben is lehet
florachemez@gmail.com
Chemez Farkas: 20/ 269 0877

 

További érdekesség: 
Az elmúlt napokban egy néprajzi gyűjteményből előkerült két harang és több csengő is. Ezek innentől a kis kápolna miséinek szolgálatába állhatnak.

 

A Látomások Nyomában zarándoklat lovasai voltak: 
Bencze István, Chemez Farkas, Faragó István, Hották Attila, Kismödi Balázs, Turtsány Gábor és Váry Domonkos

 

Az út során, a készülődő filmhez megkérdezett riportalanyok:
Andrásfalvy Bertalan, Molnár V. József, Bocsa József, Győrfi Béla, A Vincés rend apácái, Eperjes Károly, Dér József, Kindelmann Győző, Medveczky István, Butella János, Tolcsvay Béla, Szőnyi József,; Huszár Attila és Bakos Batu

 

Segítőink, támogatóink: 
Pacher Gyula, Huszár Attila, Szőnyi József, Takács Orsolya, Balla György lovardája és többen még mások is, pilisszántóiak; Boronkai lovas tanya: Boronkai Tamás; Pomázi Magyar Vár: Herpai Sándor és Erdei Kata; Vida Anikó, Héjas Nárcisz; Mátyásföldi Lovas Egylet és lovarda: Serf Ambrus és sokan mások.

 

A film és az út költségei adományokból gyűltek. Ezúton is köszönetet mondunk minden segítőnknek!

Ne legyen abortusz Magyarországon

Szűzanya üzenete U. Gyulának

Kicsinyeim, gyermekeim!

Szeretném szentnek látni az én Magyarországom gyermekeit! Kérlek benneteket, minden nap imádkozzatok 1 Miatyánkot, 1 Üdvözlégy Máriát, 1 Dicsőséget azért, hogy ne legyenek Magyarországon művi vetélések általi gyermekgyilkosságok. Édes gyermekeim, köszönöm, hogy hallgattok szavamra.

Megáldalak benneteket az Atya akaratából, a Szentlélek erejével és a Fiú szeretetével.

2017.04.07. Péntek

Polyák Péter: Miért szép a nagyböjt?

Krétai Szent András bűnbánati kánonja elmondja a bűn nagyságát, mélységét; kétségbeeséssel, bánattal, reménységgel rázza meg a lelket. A bűnök megvallását ötvözi a nagy bibliai témákkal. Ádám és Éva történetének, a Paradicsom elveszítésének, Noé idejének felidézése után, Dávid király kétségbeejtő helyzetéből elvezet az „Ígéret Földjére”, Jézus Krisztus által az Anyaszentegyházhoz.

A Biblia eseményei itt életem eseményeiként mutatkoznak meg. A bűn tragédiája, az árulás személyes történetemmé válik. Életem küzdelmét kezdem úgy látni, mint ami része annak az egyetemes harcnak, ami Isten és az ellene lázadó sötét hatalmak között folyik. Nemcsak a bukás az én történetem, hanem a szabadulás is.

Darabokra téptem a ruhámat,- amit te szőttél nekem Teremtőm,- azóta meztelenül fekszem Uram, csak Te öltöztethetsz fel engem. Mennyi vigasztalás van ebben. Valaki fel akar öltöztetni engem. Valakinek fontos hogy én hogy nézek ki.

Szégyenkezem ahogy olvasom: „Egyedül a külső ékességet ápoltam szorgalmasan, megvetvén az Isten képére alkotott belső sátrat.”

A készületben Megerősített az Örömhírvétel ünnepe. Krisztus a mi örök tavaszunk. Tavasszal kezdődik Isten Igéjének élete a Földön, Mária testében. Karácsonykor ez nyilvánvalóvá válik. Mária beleegyezésével indul el üdvösségünk története, elindul egy folyamat, mely az emberek üdvözítését valóban a megvalósulásig vitte. Készületre hívja egyházunk Máriát. Rá vár a nagy feladat, hogy egy időre lakást adjon az emberré levő Istennek: „Készülj elő, te tündöklő színarany veder, hogy befogadjad az élet mannáját, … Hogy a természet rendjét meghaladó módon tebenned lakozzék!” „Az Úr, aki … az égben lakik, a te bensődben akar lakozni … Avégett jön, hogy égivé tegye az emberek természetét.” …Az enyémet is, a Tiédet is.

Krisztus felé fordulunk kéréssel: „A fényárasztó palota, az isteni leányzó tisztaságos méhe, ó Fejedelmünk, el van neked készítve, jöjj hozzá és fogadd el azt!”

„Ma van az öröm hirdetése… – Ádám megújul, Éva az ősi szomorúságtól megszabadul, a hasonlatosságunkra való lényeg sátora, a felvett természet átistenülése folytán Isten templomává lett.” /Az emberi természet átistenítése folytán megszentelődik, aki Őt hordozza, Mária Isten templomává lesz./ Templomává akar tenni engem is Téged is.

„…A foganás módja kifejezhetetlen. Szűz leány méhébe fogadja a Fiút, a Szentlélek alászáll. Az Atya az égben így akarja, az egyesülés közös elhatározással történik.” – /Az Isten megteremtett téged nélküled, de nem üdvözít nélküled. Szent Ágoston./

A Szenvedés hetére: „Ha Urunk Jézus Krisztust akarod követni, akkor tartsd meg az ő parancsait! Ha megakarod feszíteni a te régi emberedet, akkor távolítsd el magadtól azokat, akik levesznek téged a keresztről…”/Izajás atya/ Lakatos László ünnepi könyve nyomán.

Polyák Péter

Megnyílt Sopron „lelki erőműve”, a domonkosok Örökimádás-kápolnája

Dr. Veres András győri megyéspüspök szentelte fel szombaton a soproni Aquinói Szent Tamás Örökimádás Kápolnát Sopronban.

És a kenyér lett igévé,
kenyérré az Ige-test
és a bor Krisztus vérévé:
magyarázni ne keresd!
Hit dolga és igaz szívé,
hogy erősen tartsa ezt.

Azért kell e nagy szentséget
leborulva áldani
és a régi Szövetséget
uj ritussal váltani:
pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!

 

(Aquinói Szent Tamás himnusza az Oltáriszentségről – részlet)

Bűnkatalógus (nem csak) nagyböjtre.

A bűn nem azért rossz, mert az Egyház annak mondja. Hanem mert valóban elszakít Istentől. Hatására csökken, majd eltűnik a lelkismereti béke és derű. Alattomosan pusztítja és rabjává teszi a lelket. Ezért int az Egyház, hogy rossz a bűn.

h9914

Jó hír viszont, hogy bármikor hatalmunkban áll megszabadulni tőle.

Betegségben a kórokozó felismerése fél gyógyulás. E szándékkal született az alábbi „bűnkatalógus”. Segítsen, hogy nevén tudjuk nevezni az életünkbe beengedett rosszat, és megszabadulhassunk tőle a bűnbocsánat szentségében.

Égbekiáltó bűnök (Katolikus Egyház Katekizmusa 1867)
• Ábel vére (Ter 4,10)
• a szodomaiak bűne (Ter 17,20-21)
• az elnyomott nép kiáltása (Kiv 2,23)
• a jövevények, özvegyek és árvák jajgatása (Kiv 22,20-22)
• a bérmunkással szemben elkövetett igazságtalanság (Jak 5,4)

Hét főbűn (KEK 1866)
Rossz hajlamok, melyek önmagukban nem mindig súlyosak, de gyakoriságuk miatt súlyos bűnök forrásai lehetnek:
• kevélység – önmagunk mások fölé emelése
• fösvénység – a megszerzett véges javakhoz való rendetlen ragaszkodás
• irigység – mások értékei láttán ébredt ellenséges indulat, mely önmagára nézve rossznak látja a másik lelki vagy anyagi javait. Gyümölcse a káröröm.
• harag – a jelenlévő rossz által kiváltott szenvedély, amely meggondolatlan tettekre indít
• bujaság – bűnös készség a nemi gyönyör rendetlen kívánására vagy élvezésére
• torkosság – mértéktelenség a táplálkozásban
• jóra való restség – lustaság, feladatok elhanyagolása

Szentlélek elleni bűnök
Szándékos szembefordulások a Szentlélek megszentelő, bűnöktől visszatartó tevékenységével:
• vakmerőség
• kétségbeesés
• tusakodás a megismert igazság ellen
• a kegyelem irigylése a felebaráttól
• megátalkodás a bűnben
• végső bánattalanság

Hit elleni bűnök (KEK 2088–2089)
• szándékos kételkedés – a hit igazságának mellőzése vagy elutasítása
• akaratlan kételkedés – közömbösség vagy lustaság miatti nehézkesség a hitbeli kételyek, nehézségek, ellenérvek legyőzésére
• hitetlenség – a kinyilatkoztatott igazság elhanyagolása vagy elfogadásának szándékos megtagadása
• eretnekség – valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak makacs tagadása
• aposztázia – a keresztény hit teljes elutasítása
• skizma – a pápának való alárendeltség vagy az egyház tagjaival való közösség megtagadása

Isten szeretete elleni vétkek (KEK 2094)
• közömbösség – nem hajlandó törődni az isteni szeretettel, tagadja erejét
• hálátlanság – nem ismeri el és nem viszonozza az isteni szeretetet
• langyosság – hanyagsággal válaszol az isteni szeretetre
• lelki restség – elutasítja az Istentől származó örömet
• Isten iránti gyűlölet – gőgből fakadóan tagadja Isten jóságát, haragszik, amiért tiltja a bűnöket és büntet

Az Istent megillető tisztelet elleni vétkek (KEK 2111–2117)
• babona – mágikus szemléletből fakadóan bizonyos praktikákat az ima és az Isten iránti bizalom fölé helyez azért, hogy rejtett, titkos dolgokat tudjon meg (pl. jóslás), vagy erejét meghaladó dolgokat hajtson végre
• bálványimádás – istenítése valaminek, ami nem Isten; a Teremtő helyett valamely teremtmény (démon, hatalom, gyönyör, faj, ősök, pénz stb.) imádata
• jövendőmondás – mindenfajta jövendölés, ami a jövő feltárására irányul (horoszkóp, asztrológia, tenyérjóslás, kártyavetés, jóshoz vagy médiumhoz fordulás, halottidézés)
• mágia, varázslás – okkult erők igába vonása, hogy szolgálatunkba állítsuk őket, s így hatalomhoz jussunk mások fölött

A vallástalanság bűnei (KEK 2118-2128)
• istenkísértés – szóval vagy tettel próbára teszi Isten jóságát és mindenható erejét
• szentségtörés – szentségek, liturgikus cselekmények, Istennek szentelt személyek, dolgok, helyek profanizálása vagy méltatlan kezelése
• simónia – lelki javak adásvétele profitszerzés céljából
• ateizmus – Isten létének elutasítása vagy tagadása
• agnoszticizmus – nem foglal állást Isten létezésével kapcsolatban, többnyire közömbösségből

Isten neve elleni bűnök (KEK 2142-2155)
• Isten nevével másoknak tett ígéret, eskü megszegése vagy hamis eskü
• Isten nevének hiába vétele káromló szándék nélkül,  (pl. Te jó Isten!)
• káromkodás – gyűlölködő, szemrehányó, kihívó szavak Isten vagy szent dolgok, személyek ellen
• az isteni név mágikus használata, pl. mások megátkozása

Az Úr napja elleni bűnök (KEK 2185)
• az Istennek kijáró tisztelet megtagadása
• az Úr napja sajátos örömének elutasítása
• az irgalmasság e naphoz méltó cselekedeteinek elhanyagolása
• a test és a lélek e napra elrendelt szükséges pihenésének elhanyagolása

Élet elleni bűnök (KEK 2268-2283)
• szándékos emberölés
• abortusz
• eutanázia
• öngyilkosság
• saját vagy mások életének, biztonságának vakmerő kockáztatása

Tisztaság elleni bűnök (KEK 2351-2357)
• tisztátalanság: a nemi élvezet rendetlen vágyának szándékos táplálása
• paráznaság: szabad állapotú férfi és nő házasságon kívüli testi egyesülése
• házasságtörés
• önkielégítés
• pornográfia
• prostitúció
• nemi erőszak
• homoszexuális cselekedetek

Igazságtalanság, lopás bűnei (KEK 2409 sk)
• lopás
• kölcsönkért dolgok szándékos megtartása
• jóvátétel nélküli károkozás mások javaiban
• pénzügyi csalás
• igazságtalan bérfizetés
• spekuláció (vételárak változtatása mások kárára nyert haszonért)
• tartozás visszafizetésének megtagadása
• rosszul végzett munka
• adófizetés elkerülése
• hamisítás
• korrupció
• pazarlás
• felhalmozás
• természeti erőforrások pazarló felhasználása
• a közösség iránti törvényes kötelezettségek megtagadása
• a szegények iránti törvényes kötelezettségek megtagadása

A test vétkei
• széthúzás (1 Kor 3,3)
• kicsapongás (Gal 5,19)
• fajtalanság (Gal 5,19)
• bálványimádás (Gal 5,20)
• babonaság(Gal 5,20)
• ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés (Gal 5,20)
• harag (Gal 5,20)
• veszekedés (Gal 5,20)
• pártoskodás, szakadás (Gal 5,20)
• irigykedés (Gal 5,20)
• gyilkosság (Gal 5,21)
• részegeskedés (Gal 5,21)
• tobzódás (Gal 5,21)
• erkölcstelenség (Kol 3,5)
• tisztátalanság (Kol 3,5)
• kapzsiság (Kol 3,5)

Az istentelen ember negyven jellemzője, különösen az utolsó időkben
(2 Tim 3,2-13; Róm 1,28-29)
• önző
• kapzsi
• elbizakodott
• kevély
• szülei iránt engedetlen
• hálátlan
• istentelen
• szeretetlen
• összeférhetetlen
• rágalmazó
• mértéktelen
• kegyetlen
• lelketlen
• áruló
• vakmerő
• felfuvalkodott
• inkább az élvezetet keresi, mint az Istent
• a jámborság látszatát megtartja, de a lényeget megtagadja
• szembeszáll az igazsággal
• romlott agyú
• ingadozó hitű
• csaló
• tévúton jár és tévútra vezet
• ravasz
• irigy
• gyilkos
• ármánykodó
• rosszindulatú
• megszóló
• rágalmazó
• istengyűlölő
• gyalázkodó
• fennhéjázó
• kérkedő
• értetlen
• hitszegő
• könyörtelen
• helyesel a gonosztevőknek
• nem fogékony az igazság szeretetére, hisz a hazugságnak (2Tessz 2,11)
• e világ istene elvakította értelmét (2Kor 4,4)

(A Katolikus Egyház Katekizmusa, a Magyar Katolikus Lexikon és a Szentírás egyes szakaszai alapján. Forrás)

christianae.wordpress.com

Az engesztelés: kérlelés, haragosnak, megbántottnak a csillapítása, megbékítése

Egy magyar értelmező szótár szerint az engesztelés: kérlelés, haragosnak, megbántottnak a csillapítása, megbékítése. (szojelentese.com) Ez ember    esetében a haragos, a megbántott kapcsolatainak a helyreállítását, a normális életbe való visszavezetését is jelenti.

     Ma sok a megbántott, a haragos ember körülöttünk. Hányszor érezzük mi is ilyennek magunkat. Alapvető fontosságú feladat az újra meg újra feltámadó haragnak, megbántottságnak a kezelése. Nem könnyű feladat. Mi minden kell hozzá?

   Az engesztelés kellékei, elemei, hozzávalói emberi szinten

 • Beleélő képesség
  • Mi történt?
  • Ki bántott meg?
  • Mivel bántott meg?
  • Mit érzel? Mitől szenvedsz annyira?
 • Együttérzés
  • Szeretnék együtt érezni veled.

Nem vagy egyedül ebben a megbántott állapotodban, itt vagyok melletted. Veled vagyok, nekem is fáj, ami neked.

Pihenj egy kicsit, most én szenvedek helyetted.

 • Vigasztalás
  • Csökkenteni akarom szenvedésedet, rossz érzéseidet.
  • Szeretném, ha jó, pozitív érzések lennének benned.
 • Bocsánatkérés
  • A magam nevében, ha én voltam a megbántó
  • A bántó nevében, őhelyette is
 • Ígéret, fogadkozás
  • A jövőben nem akarlak megbántani, fájdalmat, szomorúságot okozni

Ha mások bántanak, igyekezlek megvédeni, amennyiben rajtam áll, ha nem tudom, legalább csökkenteni a szenvedésedet.

 • Túllépés, kilépés ebből az állapotból. Nem jó az ilyen állapotban sokáig megmaradni.
  • Nem jó, ha sokáig nyalogatja sebeit az ember
  • Jobb, ha mások felé fordul.

Az engesztelés kellékei, elemei, hozzávalói Jézusra, Istenre vonatkoztatva

 • Beleélő képesség
  • Senki sincs, aki annyi bántást kapna, annyi szenvedésben részesülne, mint Jézus. Mert minden ember bántását átérzi, minden bántás neki is fáj.
   • A saját fájdalmaként éli át a bántó bántását, és a megbántott szenvedését is.

Mindez a bántás, fájdalom összesűrűsödött Jézus gecemáni kerti gyötrelmeiben és nagypénteken

Az engesztelés elsősorban Jézus gecemáni kerti gyötrődésébe, és nagypénteki szenvedéseibe való  beleélés, Vele való együttérzés

 • Együttérzés
  • Át akarjuk érezni, amit Jézus  átélt nagycsütörtökön és nagypénteken, és egész földi életében
   • Ezért olyan fontos az Ő életéről, szenvedéseiről való ismételt elmélkedés

Vele, mellette akarunk lenni fájdalmaiban, szenvedéseiben.

Szeretnénk átvenni valamit abból, ami neki olyan nehéz, ami neki annyira fáj, hogy egy kicsit könnyebb legyen neki, hogy ne szenvedjen annyira.

 • Vigasztalás
  • Ne bánkódj annyira. Ők bántottak ugyan, de én itt vagyok melletted, letörlöm verítékedet Veronikával együtt, csillapítani akarom lelkek utáni szomjúságodat, sok bűnöst szeretnék hozzád vezetni, vinni akarom Cirenei Simonnal a keresztedet, hogy legyen erőd végig csinálni.
 • Bocsánatkérés
  • Bocsásd meg, hogy én is szenvedéseket okoztam Neked bűneimmel.

Bocsánatot kérek Tőled azok nevében is, akik nem is tudják, hogy bántottak, akik nem akarják bánni bűneiket.

 • És ezek ma oly sokan vannak.
 • Neked az is annyira fáj, hogy mindezek a kárhozat felé tartanak.
 • Imádkozom, áldozatokat vállalok Veled együtt értük, hogy megmeneküljenek a pokol tüzétől.
 • Igéret, fogadkozás
  • Jézusom, a jövőben nem akarlak megbántani téged. A halálos bűnöket mindenképpen szeretném elkerülni. Segíts, hogy a bocsánatos bűnöket is elkerüljem!

Ha mások bántanak, igyekezlek megvédeni, amennyiben rajtam áll, ha nem tudom, legalább csökkenteni a szenvedésedet.

 • Nem akarok ezután gyáván meghunyászkodni, amikor látom, hogy téged igazságtalanul bántanak.

Szóvá akarom tenni ezeket a bántásokat, ha azt látom, hogy szavamnak, tiltakozásomnak lehet valami foganatja.

Igyekezni fogok szenvedéseidet csökkenteni, amikor látlak téged misztikusan, vagy felebarátaimban szenvedni.

 • Túllépés, kilépés ebből az állapotból.
  • Jézus, te nem tudsz kilépni ezekből a szenvedésekből, te szenvedsz a világ végéig.

Vágyakozom arra, hogy legyen már vége ennek a bűnökkel, bántásokkal teli világnak.

Mennyei Atyánk, Neked annyira fáj Szent Fiad szenvedése és a sok ártatlan és bűnös gyermeked szenvedése. Vess véget minél előbb ezeknek a szenvedéseknek. Jöjjön el minél előbb erre a Földre a Te országod, ahol megszűnik minden bűn, minden bántás és minden fájdalom!

Marana Tha! Jöjj el – minél előbb, Uram!

Bocsa József Sch.P. atya