22 ima a mai napra

Istenem! Ámen

Istenem! Anyagvilág malomkövei közé szorult lelkemet szabadíts ki, önuralmam hiánya okán szerzett horzsolásaimat gyógyítsd meg! Szívemet tedd tisztává, hogy lakozhass benne! Ámen

Istenem! Békétlenné tette önzésünk ezt a világot, mert elhagytuk igazságodat. Téríts vissza mindannyiunkat utadra, hogy Benned megtaláljuk életünk célját, s ne nyugtalankodjunk többé lelkünkben! Ámen

Istenem! Belső békétlenségemet Te csillapítsd, szereteted balzsamával gyógyíts meg! Ámen

Istenem! Biztonságot, s elrejtettséget keresek teremtett világodban, s oly nehezen találok. Bizonytalanságok sodrásában, bűnök örvényében keresem a kapaszkodókat, de nem találom őket. Kérlek, adj nekem látó szívet, bölcs értelmet, hogy észrevegyem, s meglássam Gondviselő Jóságod jeleit életemben, s azokba kapaszkodva eljussak lelkem nyugalmához, melyre annyira vágyakozom! Engedd Uram, hogy felelősen szerethessek minden emberi kapcsolatomban, s hogy engem is szeressenek! Ámen

Istenem! Bonyolult világodban olykor magam sem tudom, hol is állok… Segíts, hogy el ne tévedjek az önzés széles útján, kérlek terelgess vissza a Hozzád vezető keskeny útra! Ámen.

Istenem! Bölcsességet keresek… add, hogy szeretni tudjak! Ámen.

Istenem! Csak Benned nyugszik meg lelkem, csak Tőled kaphatok megújító erőt. Kérlek, adj nekem bölcs szívet, hogy tetszésed szerint alakíthassam életemet, s kegyelmed által harmóniát leljek mindennapjaimban! Ámen.

Istenem, egyedül maradtam! Társ nélkül, segítség nélkül, betegen… Kérlek ne engedd, hogy elcsüggedjek szürkülő napjaim számolgatása közben, hanem kegyelmeddel támogass és erősíts, hogy érezzem és lássam hívó szereteted fényét! Ámen

Istenem! Elénk adtad a hűség útját, s mi mégis letértünk róla… Szeretetre rendeltél mindnyájunkat, s mi szeretetlenekké váltunk… Egymás segítőivé teremtettél minket, s mi egymás ellenségeivé lettünk. Jóra rendeltél minket, s mi mindent elrontottunk… Kérünk Téged irgalmazz nekünk, téríts vissza Tehozzád, éreztesd velünk szereteted vonzását, hogy Tőled el ne távolodjunk, hanem Feléd igyekezzünk életünk minden napján! Ámen.

Istenem! Engedd, hogy az élet apró dolgaiban felfedezzem Nagyságod csodáit! Ámen

Istenem! Engedd, hogy életem alapja a Te szereteted legyen, s magam is a megbocsátás engedelmes eszközévé váljak! Ámen

Istenem! Ezen az új napon is választások elé állítasz. Melyik utat válasszam, melyik döntésem mellé álsz oda Uram?! Kérlek, tisztítsd meg szívemet az önzéstől, hogy azt adhassam tovább, amit Tőled kaptam, s azt fogadjam, amit nekem szántál! Ámen.

Istenem! Fáradt léptek, hosszú magányos szakaszok vannak mögöttem. Nagyon elfáradtam, leülnék… Tudom, hogy mennem kell, de úgy érzem nem bírom tovább! Terhek nyomasztanak, sokasodó kihívások szorongatnak egyre gyakrabban… Könyörülj rajtam Uram! Add nekem megújító erődet, hogy futásomat folytathassam, s eljuthassak Tehozzád! Ámen.

Istenem! Formáld szívemet-lelkemet, hogy betölthessem parancsolataidat! Ámen

Istenem! Földretekintgető életemet Te változtasd át, hogy Fényedből erőt meríthessek, szeretni tudjam teremtett világodat, embertársaimat, s magamat! Ámen

Istenem! Gyakran kell döntenem, sem nem mindig tudom, melyik irányba induljak… Kérlek segíts, biztass szereteteddel, hogy meglássam a jeleket, melyeket gondviselő jóságoddal válaszútjaimon elhelyezel! Ámen

Istenem! Hálát adok Neked a testemért, az egészségemért, amire nem mindig tudtam, s tudok vigyázni. Segíts meg minden nap, hogy belássam, testem jóléte lelkem jólététől függ, s megelégedésem csak akkor lesz, ha Benned élhetek! Ámen.

Istenem! Hálát adok Neked ezért az esztendőért. Minden örömért amivel megajándékoztál, s minden bánatért, amivel megpróbáltál. Bocsásd meg fölösleges aggodalmaskodásaimat, s kérlek fargd le bennem a jövőtől való félelem boldogságromboló készségét. Tedd életemet nyitottá mások bajainak meglátására, add hogy szívemmel és kezeimmel is szolgálhassak Neked és embertásaimnak a következő esztendőben is! Ámen

Istenem! Hiszek. Segíts meg hitetlenségemben! Ámen

Istenem! Hullámok közt vergődik életem, nem tudom mit tegyek! Sötét van, s nem látom a kikötőt, ahová mindig is igyekeztem. Kérlek, csitítsd kegyelmeddel életem kihívás-hullámait, s fordítsd jó irányba gondviselő szereteteddel a szeleket, hogy életem hajója eljuthasson oda, ahová Te magad hívsz születésem óta! Ámen.

Istenem! Irgalmaddal ölelj ál engem, hogy magam is irgalmassá váljak, s szeretni tudjam embertársaimat, s az egész teremtettségedet! Ámen

22 ima a mai napra

Erőtlenségemben segíts meg, Uram! Ámen.

Értelmetlenül élünk, Uram… Elszakadtunk Tőled, s parancsolataidat semmibe vettük… Büntetésedet megérdemeltük, magunknak kerestük a bajt… Kérünk, téríts vissza minket magadhoz, hogy el ne vesszünk a gyűlölködés mocsarában! Ámen.

Érzékenységért… a nem látható, de nagyon fontos dolgokra.

Gondviselő Uram, Istenem! Te mindent jól előre látsz, én még a horizontig sem… Kérlek segítsd meg szívem gyönge akarását igazságod megismerésében, hogy életem részesüljön megelégítésed csodájából! Ámen

“Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen” (Luther Márton)

Hozzád szeretnék tartozni Uram! Nemcsak tudni, hogy velem vagy, de érezni is… Kérlek tompítsd életemben az önzést, add hogy ne birtokolni akarjak, hanem részesedni! Ámen.

Idő közé szorított életemnek Uram Te adj távlatott, mely szabaddá, s késszé tesz, hogy szerethessem mindazokat, akiket mellém rendeltél! Ámen.

Ifjúságom oktalanságait bocsásd meg nekem, Uram! Másképp tennék sokmindent, Uram, ha tehetném, de az idő kerekét senki nem tudja visszafelé forgatni. Adj nekem nyugalmat, hogy lelkem Rád találjon, s Benned az igazi békességet megtapasztalva, megtaláljam életem tőled rendelt célját! Ámen.

Istenem! A világban élek, s ha nem is akarom, a kísértés madara az én fejem felett is elszáll. Kérlek, adj nekem erős szívet, ami mindig Beléd kapaszkodik, s nem engedi, hogy a kívánság gonosz madara fészket rakjon a fejemen! Kérlek, áldásodat ne vond meg tőlem ezután se! Uram, ne adj nekem olyan gazdagságot, hogy a jólétben kevéllyé váljon a szívem, s megtagadjalak, se olyan szegénységet ne zúdíts rám, hogy elkeseredésemben megvessem nevedet! Ámen

Istenem! Add, hogy hálás tudjak lenni mindenért, s megleljem Benned békességemet! Ámen

Istenem! Add, hogy napjaimat mindig a Te kezedből vegyem! Ámen

Istenem! Add, hogy ne essek kétségbe gyötrő körülményeim láttán, s életem nehéz pillanataiban is Rád figyelve megmaradhassak emberi méltóságomban, s tudjalak szüntelen dicsérni Téged! Ámen

Istenem! Add, hogy Neked élhessek, s megelégedéssel dícsérhesselek minden nap! Ámen

Istenem! Add meg nekem a mai napon is, hogy meg tudjam különböztetni a természetest a természetellenestől! Ámen

Istenem! Add nekem a Benned való felszabadult hitet, hogy lássam a célokat, melyeket kitűztél az én számomra is! Ámen

Istenem! Add nekem a Te békédet, hogy békével, s örömmel szolgálhassalak!  Ámen

Istenem! Add nekem bizonyosságodat lelkembe, hogy engedelmeskedjem szereteted parancsának! Ámen

Istenem! Adj nekem bölcs szívet, hogy szavaimmal, cselekedeteimmel s egész életemmel a Te békédet tudjam szolgáni! Ámen

Istenem! Adj nekem erőt, s kitartást, hogy feladataimat jó szívvel és vidáman végezhessem! Mindennapi örömeimet hadd leljem meg munkámban, hogy létem tartalmas, kiegyensúlyozott és szép lehessen! Ámen

Istenem! Adj nekem erőt, szeretetet, s józanságot, hogy elfogadjam feladataimat, s alázatosan élhessem napjaimat! Ámen

Istenem! Adj nekem látást, hogy szövetségkötésed szándékait felfedezhessem életem egén, s általad megújulva boldogan élhessek mások szolgálatában! Ámen

Istenem! Áldd meg lépteimet, hogy cselekedeteimmel ne távolodjak Tőled, hanem egyre közelebb juthassak hozzád, s megtapasztalhassam a Benned való teljes örömömöt! Ámen

Kármelita Imanap, március 15: Egy mindenkiért, Mindenki egyért!

Üdvös, ha imádkozunk az előttünk levő hónapért, a választásokért, s az utána következő hónapokért is.
Nekünk Kármelitáknak ez Istentől kapott küldetésünk is, hiszen jövőnk múlik azon, mennyire adjuk át magunkat, s minden honfitársunkat Isten Irgalmának, Szeretete kiáradásának.
Európa valóban nagy veszélybe került, sokan még most sem látják, hogy milyen következménnyel jár a Kereszténység erősödő elnyomása… az iszlámmal egy szintre lefokozása.., s annak az erkölcsi romlásnak erőltetése, mely gyökeresen mondd ellent az Evangéliumnak, s minden olyan értéknek, melyért Krisztus Urunk vérét ontotta a Keresztfán.

Az imádság módját azonban rábíznám mindenkire, ki-ki hogyan teszi ezt a Szentlélek indításaira figyelve.

Március hónap 15.-én, újra imanap lesz a Kármelért!

Senki ne maradjon ki a kegyelmek áradásából!
Ezen a napon, – amint ezentúl minden hónap 15.  napján – imádkozunk egymásért;
közösségeinkért, új hivatásokért, egységben Nővéreinkkel, a Magyar Kármel Lelki-családjának jövőjéért, úgy, ahogy a Szentlélek indításait ki-ki éppen hogyan tudja követni.

A felajánló Szentmise 21 órakor kezdődik;
melyben Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe ajánlom minden közösségünket, s közösségeink valamennyi tagját,
hivatását, jövőjét, küldetését, a közösségeink együttműködését, s teszem ezt, a nekem adatott lelki hatalomnál fogva,
több paptestvéremmel, s az Égi Kármel Lakóival egyesülten, ahol az Ég és a Föld összeér..

Kérdezték többen, hogy a Kármelért való imádságba kiket szabad felkérni?
Különösen erős az idősebb testvérek imáinak, szenvedéseinek felajánlása, ezen a napon kifejezetten hívom Őket erre a misszióra, melyet Isten nagyon megáld!
Bárkit fel lehet kérni, hogy imádkozzon Velünk – Értünk, aki szereti a Kármelt, a Lelkiségünket, a küldetésünket.
Jó, ha minél többen imádkozunk; hiszen ha 2 -3 összegyűltök a nevemben, mondja Jézus, akkor …

Veni Creator Spiritus; egyesítsd szíveinket az imádság erőterében!
Veni Creator Spiritus, egyesítsd szíveinket Kármel Ékessége és Királynéja Szívével!
Tedd azzal a hatalommal és erővel, mellyel cselekedted ezt Szent Teréz Anyánk Szívével!
Tedd úgy a miénkkel is, – mégpedig Jézusért, az Ő terveinek megvalósulásáért életünkben, közösségeinkben!
Tedd ellenállhatatlan gyöngédségeddel, szentségeddel, szelídségeddel!
Purifikálj bennünket, hogy egyre alkalmasabbak legyünk Isten Országa építésére!
Purifikálj bennünket, hogy mi is egyre jobban ki tudjuk mondani Istennek Igenünket,
ahogy tette ezt, s élte Isten Anyja; Mária. Ave Maria Ave Maria Ave Maria

Imádsággal, szeretettel: + András József

IMASZÖVETSÉG MAGYARORSZÁGÉRT

Kedves Testvérek!

Arra hívunk benneteket, hogy lélekben hordozzuk együtt Magyarországot, vigyük Jézus trónja elé 30 napon keresztül a választásokig! Imádkozzunk, hogy Isten nagy dolgokat tudjon véghez vinni a magyar népen, szíveinkben, gondolkodásunkban és kapcsolatainkban. Történelmünk bizonyítja, Isten meghívta a magyar népet arra, hogy tanúságot tegyen Krisztus keresztjének az erejéről és győzelméről. Hisszük, hogy Isten erre hív minket ebben a mostani időben is!

Kérjük, hogy továbbítsátok ezt a levelet ismerőseiteknek, barátaitoknak, az imacsoportok tagjainak, hogy együtt imádkozzunk!

IMA MENETE

1.    Hívjuk a Szentlelket és kérjük ajándékait a pünkösdi szekvenciával
Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből éreznünk fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, Te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át!
Édességes vigaszunk, drága vendég szomjazunk, édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás.
Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!
Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép!
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!
Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket!

2.    Imádkozzuk Pio atya ellenállhatatlan kilencedét a következő szándékokkal:
1. Jézusom, Te mondod: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.” Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy: …
A magyar nép tartson bűnbánatot és teljes szívvel térjen meg Istenhez, keresse az Ő arcát és az Ő akaratát, és cselekedje meg az igazság és a szeretet cselekedeteit!
Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

2. Jézusom, Te mondod: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”
Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy: …
Áldd, erősítsd és óvd meg népünk egyházi és politikai vezetőit, hogy örömmel és bizalommal tudják építeni a Te Országodat és vezetni a magyar népet; Te legyél az Igazság és Bölcsesség számukra!
Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

3. Jézusom, Te mondod: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”
Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy: …
Kérjük a tisztánlátás, egység és béke ajándékát nemzetünk számára, hogy újjászülessen és meggyógyuljon országunk, és azzá váljon, aminek Isten megálmodta.
Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Vége:
Jézusom Szentséges Szíve, légy irgalmas hozzánk! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyöngéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmeket!
Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk! Magyar Szentek, könyörögjetek érettünk!

3.    Adjunk hálát előre, saját szavainkkal a meghallgatott imáért!