Gyertyás rózsafüzér körmenet Hazánk békéjéért

Kedves Testvérek!
Gyertyás rózsafüzér körmenetre hívunk Titeket február 22-én, csütörtökön, 19-20 óráig a Szent Anna réten Magyarország külső-belső békéjéért!
Imádkozzunk e különleges kegyelmi helyen, amelyhez a békének és az irgalomnak annyi ígérete társul, nemzetünk külső-belső békéjéért ebben a békétlen világban.
Ismét imára hívunk mindenkit, mert háború zajlik egyre több helyszínen. Jim Blount atya és Mijo Barada is sürgetnek az imára, könyörögjünk Magyarország békéjéért. Fogjunk össze ismét, és könyörögjünk az Úrhoz, a Szűzanyához, a Béke Királynőjéhez, és az összes magyar szenthez a béke nagy ajándékáért.
“Kiállok őrhelyemre, megvetem lábamat a sáncon.” Hab.2,1
Köszönjük jelenléteteket és áldozataitokat!
Emmánuel Közösség
Szeretetláng Mozgalom

https://engesztelok.hu/gyertyas-rozsafuzer-kormenet-hazank-bekejeert/

(Visited 9 times, 1 visits today)