Zarándoklat Érdért és a környező településekért 2023. október 7-én

Várunk Téged is!

Hogy mikor?

2022. október 1-én, szombaton.

Hogy hová?

Az Érdi Élő Rózsafüzér Zarándoklatra a városért és a környező településekért, az itt élő családokért, Isten kegyelmébe s a Szűzanya oltalmába ajánlva őket!


A Boldogságos Szűz rózsafüzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására. A maga egyszerűségében és mélységében most, az épp megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje. Nagyon jól beleillik annak a kereszténységnek a lelki útjába, mely 2000 év múltán sem veszített semmit a kezdeti frissességből, s érzi Isten Szentlelkének “evezz a mélyre” késztetését, hogy újra elmondja, sőt elkiáltsa a világnak, hogy Krisztus az Úr és Üdvözítő, “az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), “az emberi történelem célja, az a végpont, melyre a történelem és a civilizáció vágyai irányulnak”.

II. János Pál pápa

A rózsafüzér ugyanis – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnifikátja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.

részlet II. János Pál pápa ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli leveléből

Program

A koronavírus-járványra tekintettel az idei zarándoklat is rendhagyó módon kerül megszervezésre:

A Bem téri templomnál szabad választás szerint két ágra bomlunk majd, melyek a lenti táblázat időbeosztása szerint fognak haladni egészen az Újvárosi templomig, ahol ismét egyesülünk. Innen már közösen megyünk tovább Óvárosba. A zarándoklat során az egyes állomásoknál rövid elmélkedések lesznek, ahol lehetőséget biztosítunk mindenki számára mellékhelyiség használatára és víz fogyasztására.

  • Az indulás idén is Érd-Parkvárosból a Szent István király templomtól lesz.
  • Minden zarándok egyénileg oldja meg a kiindulási és csatlakozási pontokhoz való utazást.
  • A plébániák, templomok nyitva lesznek (kivéve Regina Mundi), ahol a mosdó használata biztosított lesz. Szájmaszk viselése nem kötelező.
  • Az étkezést és a folyadékpótlást mindenki egyénileg oldja meg.
  • Óvárosban a záró Szentmisével adunk hálát a zarándoklat kegyelméért. Az agapé elmarad. A Szentmise 16.00-kor kezdődik.

Ha kérdése van a programmal kapcsolatban, írjon nekünk!

Részletek

Az állomások témái

I. állomás, Bem tér
Indulás
II. állomás, Nővérek
A Terrorizmus: „Ne ölj Isten nevében!” (Üzenet a béke 35. világnapjára II. János Pál pápa 2002. január 1. VI.)
III. állomás, Parochia, Fundoklia
Az emberi méltóság: „Minden ember természeténél fogva méltóságában egyenlő.” (Üzenet a béke 36. világnapjára II. János Pál pápa 2003. január 1. VI.)
A Szent József idősek otthonában nem lesz elmélkedés, „csak” közös ima az otthon lakóival!
IV. állomás, Postás telep, Tusculanum
A béke feltételei: „igazság, igazságosság, szeretet és szabadság (Vö.: XXIII. János: Pacem in terris, IV.)”
V. állomás, Érdliget, Újtelep A világbéke megteremtése, a békére való nevelés: „megmentse a jövendő nemzedékeket a háború csapásától” (Egyesült Nemzetek Alapokmánya San Francisco, 1945. június 26.)
VI. állomás, Újváros
Az egyház közreműködése a béke megteremtésében: „Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak hívják” (Mt 5,9)

A zarándoklat útvonala

A zarándoklat útvonala Érd térképén

 

 

(Visited 45 times, 1 visits today)