Az örökkévalóság tükre – 2023. január 13.

AZ ÖRÖKSÉG TÜKÖRE

2020. június 1. 6:17 – Csak egy homokszem

Mindannyiótokhoz érkezik Gyermekeim

„Minden idő ugyanabban a pillanatban megáll. A VAGYOK felfüggesztem az időt a Figyelmeztetés, A lelkiismeret megvilágosodása , az új pünkösd idejére . Egész életedet a kezdetektől fogva a szemed előtt láthatod, filmként leforgatva. Nem lesz zavaró, mert minden csend lesz. Te és Istened egyedül az örökkévalóság tükrében. Az Örökkévalóság Tükrében fogod szemlélni Istenedet, elmédet; a lelkedet a dicsőség pompájába helyezve, örökre átalakítva egész lényedet. Vagy magának az Istennek, vagy a Gonosznak a képére.”

„Minden elkövetés vagy mulasztás bűne ki fog derülni. Minden cselekedeted, tekinteted, gesztusod, gondolatod, szavad, érzésed feltárul, és feltárulnak azok következményei a körülötted élőkre, valamint a saját életedre, családodra, szomszédaidra, ellenségeidre.”

„Igen vagy nem a te Istenednek!

Ne félj! Könyörögj irgalmasságomért!”

„Sokan gúnyosan gúnyolódnak, és nyíltan elutasítják Istenüket. A föld megnyílik, hogy befogadja őket, a gödörbe. Igen, sok gonosz gyerek halott lesz akkor és ott. Én csak! Mindenki szemtől szembe ismeri Istenét. Az összes hamis vallást a Gonosz műveként fogják leleplezni.”

„Nem lesz többé mentség arra, hogy mi az emberiség valódi eredete, vagy az igazi Teremtő, mindannyiotok Istene. Vagy a végső úticél, ha akkor és ott elhaladna. Ne próbáljon elfutni és elrejtőzni. Nem lesz lehetséges. Dobd el a védelmet, és könyörögj Irgalmasságomért! Vannak, akiknek további 40 napot vagy 6 hetet adok a végső döntés meghozatalára. Igen vagy nem az istenüknek?”

„Ezután a Kárhozat Fia feláll trónjára, és kikényszeríti szörnyűségeit. A 40 nap vagy 6 hét alatt Sátánnak nem lesz hatalma emberi akarataitok felett. Ez az én Kegyelmem. Ajándékom neked, hogy lehetőséget adjak, hogy dönts az átkozott Kígyó és csatlósai könyörtelen zavarása és támadásai nélkül.

„Néhányan megtérnek, de a 6 hét alatt visszatérnek bűnös életükhöz. Ilyen az emberi faj gyengesége. Vigyázz, Igazságosságomnak nem lesz korlátja azokkal szemben, akik felveszik a Fenevad Jelét, vagy elutasítják Istenüket, hogy ragaszkodjanak egy haldokló világhoz, vagy továbbra is bűnben éljenek. Nem látja, hogy ez a világ kimerült, és nem tudja folytatni azt a sok szennyet, amelyben egyénileg és közösen részt vesz? A földet vér áztatta; abortuszt, háborút és gyilkosságot, és többet nem tudnak felszívni. Együttesen a halálcsillagot vontátok a Föld pályájára.”

“Figyelj most!”

„Két égitest fog összeütközni a bolygótok atmoszférájában, és egy hatalmas kereszt keletkezik, amelyet a Föld minden lakója láthat. A szemed tisztán fogja látni ezt. Ez a jel: A figyelmeztetés most van!”

(Láttam, hogy az égből olyan égi tűz hatolt le a földre, melynek hatására a földön élő minden ember a szenvedő Jézus színe elé került, aki a kereszten függött. Láttam, hogy az Üdvözítő sebei megnyíltak (testének minden területén) és abban a pillanatban az emberek szembesültek a saját bűneikkel. Sokan belehaltak, mások pedig összeroskadtak. Az egész világ az életben maradt emberek sírásától zengett. Olyan volt, mintha minden gyászba borult volna. Ez a gyász elsősorban az emberek saját lelkiállapotát fogja érinteni. Láttam olyan keresztényeket, akik a szembesülés előtt azt gondolták magukról, hogy jó úton járnak. Őket Isten megszégyenítette a bűneik leleplezésével. Láttam, hogy az Egyház tűzben lángol. Ez a tűz a Szentlélek tüze volt, ami a tisztításra irányult. Nagyon nehéz szavakkal leírni, amit láttam. Olyan volt, mintha az élő emberek átélték volna néhány percig a tisztítótüzet a földön úgy, ahogyan a tisztítótűzben szenvedő lelkek odaát. Láttam, hogy a Mennyei Atya leeresztett igazságos kardját visszaveszi a földről, és akkor megszűnt a lelkek szembesülése önmagukkal. Ezen a napon Isten irgalma és igazságossága egyszerre lesz tapasztalható.

Jézus: „Amit láttál, azt jól tartsd az emlékezetedben, mert a Nagy Figyelmeztetés alatt ez fog történni az emberiséggel. Az emberek látni fogják, hogy bűneikkel milyen sebeket okoztak Nekem. Ám minden sebem közül a legnagyobb fájdalmam a Szívsebemben rejlik. Egyházam minden tagja meg fogja tapasztalni Szívem fájdalmát. Sokan lesznek, akik azt fogják mondani Nekem, hogy jobb lett volna nekik, ha meg sem születtek volna. Akik Egyházamon kívül vannak, másképpen lesznek számonkérve,kivéve azokat, akik Egyházamból önként kiszakadtak. A katolikusok felelőssége nagyobb, mint a világi embereké, akik nem ismernek Engem és a valódi tanításaimat. Bizony mondom, hogy a Nagy Figyelmeztetés alatt nemcsak irgalmamat fogják megtapasztalni, hanem az igazságosságomat is. Aki irgalmamat kéri már az élete folyamán és őszinte bűnbánatot gyakorol, azzal Én irgalmas leszek. Aki nem kér az Én irgalmamból, az az Én igazságosságommal fog szembesülni. Az emberek át fogják élni a tisztítótüzet nemcsak a lelkükben, hanem a testükben is. Sokan azt fogják érezni, hogy ezen a napon eljön a vég –legalábbis a saját életük számára. Akik túlélik, tudni fogják, hogy az Én kegyelmemnek és irgalmamnak köszönhetik. Akik meghalnak, azok azért halnak meg, mert súlyos és halálos bűn terheli a lelküket és nem akarják megbánni a bűneiket. Lesznek olyan emberek, akik a Nagy Figyelmeztetés után a bűnben megátalkodnak. A Sátán ugyanis még nagyobb erővel fogja a lelkeket magához csábítani, hogy pillanatnyi vereségét visszalendítse a saját győzelmére. Az emberek ismét ki fognak esni a kegyelem állapotából és a bűn útjára lépnek.”

Megkérdeztem Jézustól, hogyha ez fog történni, akkor mi értelme van a Nagy Figyelmeztetésnek, hiszen sokan ismét a bűnt fogják választani?

Ő így válaszolt: „A Nagy Figyelmeztetés a tisztulás és az aratás része lesz, amely lerövidíti a Sátán idejét. Mindazok, akik túlélik és mégis a bűnt választják már nem mondhatják többé Felém, hogy nem tudják mit cselekszenek. Attól a naptól kezdve senki nem kérdőjelezheti meg Atyám létezését, aki mindenható. A Sátán azonban a jó magok mellé konkolyokat fog vetni, nehogy a jó felül kerekedjen a rossz fölött. Az emberek szabad akaratuk alapján dönthetnek majd Isten mellett vagy Isten ellen.”

Mária Magdolna

– Megáll az idő!

„Belépsz önmagadba, és életutad képei gördülnek ki előtted. Senki sem fogja látni vagy hallani a Figyelmeztetésedet, mert elmerül az örökkévalóság tükre saját élményében. Ti vagytok az Utolsó Nemzedék Gyermekeim! Téged az örökkévalóságtól fogva választottál ki Én, hogy ebben a nemzedékben élj! Segíts megmenteni a világ elveszett Gyermekeit.”

„Most visszatérek, hogy begyűjtsem az aratást. A VAGYOK megvédem az enyéimet, de azok, akik tudatosan elutasítják Istenüket, örökké szenvedni fognak a sötétség, a borzalom, a bánat, a sikolyok ürességében, a kígyókirállyal és csatlósaival együtt a tűz tavában.”

“Az Örökkévalóság Tüköre mindenki számára ugyanabban a pillanatban feltárul.”

„Ne keress dátumokat vagy időpontokat, és ne hallgass semmilyen hangot ünnepnapokkal, naptári hónapokkal vagy évekkel. Az ÉN VAGYOK előre értesíteni fogom, hogy mindenki láthassa. A szemnek nem normális fehér felhők az egész világon megjelennek 7 nappal az örökkévalóság tükre érkezése előtt.”

“Ez az égitestek szőrzete, a farkuk por, ami mindenki számára látható lesz.”

„Azoknak, akiknek utazniuk kell, meg kell fontolniuk, hogy visszatérjenek otthonotokhoz, családotokhoz, szeretteitekhez, mivel a káosz és a lázadás a nemzeteitekben már előrehaladott állapotban lesz. Ön, Amerika, most látja az anarchia első jeleit. Megkezdődtek a szülési fájdalmak. Majd folytatják. A járvány második hulláma idén ősszel robban ki. Készítsen elő 3 hónap ételt, vizet és üzemanyagot erre az időre, én lerövidítem az időket, mivel minden a Kezemben van. Nem a Kígyókirály elit rabszolgáinak rothadó terveiben, ahogy gondolják. Az Örökkévalóság Tüköre leszáll az Örökkévaló Trónjáról, és minden Gyermekem előtt ragyogni fog!”

„Isten, a Mindenható Atya”

(Visited 34 times, 1 visits today)