Zarándoklat Érdért és a környező településekért 2020. október 3-án

2021. október 2-án, szombaton.

Hogy hová?

Az Érdi Élő Rózsafüzér Zarándoklatra a városért és a környező településekért, az itt élő családokért, Isten kegyelmébe s a Szűzanya oltalmába ajánlva őket!


A Boldogságos Szűz rózsafüzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására. A maga egyszerűségében és mélységében most, az épp megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje. Nagyon jól beleillik annak a kereszténységnek a lelki útjába, mely 2000 év múltán sem veszített semmit a kezdeti frissességből, s érzi Isten Szentlelkének “evezz a mélyre” késztetését, hogy újra elmondja, sőt elkiáltsa a világnak, hogy Krisztus az Úr és Üdvözítő, “az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), “az emberi történelem célja, az a végpont, melyre a történelem és a civilizáció vágyai irányulnak”.

II. János Pál pápa

A rózsafüzér ugyanis – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnifikátja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.

részlet II. János Pál pápa ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli leveléből

Program

A koronavírus-járványra tekintettel az idei zarándoklat is rendhagyó módon kerül megszervezésre:

A Bem téri templomnál szabad választás szerint két ágra bomlunk majd, melyek a lenti táblázat időbeosztása szerint fognak haladni egészen az Újvárosi templomig, ahol ismét egyesülünk. Innen már közösen megyünk tovább Óvárosba, ahol 17.00-tól Spányi Antal megyéspüspök tart majd szentmisét. A zarándoklat során az egyes állomásoknál rövid elmélkedések lesznek, ahol lehetőséget biztosítunk mindenki számára mellékhelyiség használatára és víz fogyasztására.
A püspöki szentmisét követően mindenkit szerettel várunk az agapéra!

  • Az indulás idén is Érd-Parkvárosból a Szent István király templomtól lesz.
  • Minden zarándok egyénileg oldja meg a kiindulási és csatlakozási pontokhoz való utazást.
  • A plébániák, templomok nyitva lesznek (kivéve Regina Mundi), ahol a mosdó használata biztosított lesz. Szájmaszk viselése nem kötelező.
  • Az étkezést és a folyadékpótlást mindenki egyénileg oldja meg.
  • Óvárosban a záró Szentmisével adunk hálát a zarándoklat kegyelméért. Az agapé elmarad. A Szentmise 16.00-kor kezdődik.

Ha kérdése van a programmal kapcsolatban, írjon nekünk!

Részletek

Az állomások témái

I. állomás, Bem tér
Indulás
II. állomás, Nővérek
Előképek I. Bárány vacsora
III. állomás, Ciszter nővérek, Parochia, Fundoklia
Előképek II. Manna, Illés kenyere
IV. állomás, Postás telep, Tusculanum
Előképek III. Kenyérszaporítás- Kánai menyegző
V. állomás, Érdliget, Újtelep Az utolsó vacsora
VI. állomás, Újváros
Az első szentmise: Emmauszi tanítványok

A zarándoklat útvonala

A zarándoklat útvonala Érd térképén

 

(Visited 37 times, 1 visits today)