Kármelita Imanap, március 15: Egy mindenkiért, Mindenki egyért!

Üdvös, ha imádkozunk az előttünk levő hónapért, a választásokért, s az utána következő hónapokért is.
Nekünk Kármelitáknak ez Istentől kapott küldetésünk is, hiszen jövőnk múlik azon, mennyire adjuk át magunkat, s minden honfitársunkat Isten Irgalmának, Szeretete kiáradásának.
Európa valóban nagy veszélybe került, sokan még most sem látják, hogy milyen következménnyel jár a Kereszténység erősödő elnyomása… az iszlámmal egy szintre lefokozása.., s annak az erkölcsi romlásnak erőltetése, mely gyökeresen mondd ellent az Evangéliumnak, s minden olyan értéknek, melyért Krisztus Urunk vérét ontotta a Keresztfán.

Az imádság módját azonban rábíznám mindenkire, ki-ki hogyan teszi ezt a Szentlélek indításaira figyelve.

Március hónap 15.-én, újra imanap lesz a Kármelért!

Senki ne maradjon ki a kegyelmek áradásából!
Ezen a napon, – amint ezentúl minden hónap 15.  napján – imádkozunk egymásért;
közösségeinkért, új hivatásokért, egységben Nővéreinkkel, a Magyar Kármel Lelki-családjának jövőjéért, úgy, ahogy a Szentlélek indításait ki-ki éppen hogyan tudja követni.

A felajánló Szentmise 21 órakor kezdődik;
melyben Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe ajánlom minden közösségünket, s közösségeink valamennyi tagját,
hivatását, jövőjét, küldetését, a közösségeink együttműködését, s teszem ezt, a nekem adatott lelki hatalomnál fogva,
több paptestvéremmel, s az Égi Kármel Lakóival egyesülten, ahol az Ég és a Föld összeér..

Kérdezték többen, hogy a Kármelért való imádságba kiket szabad felkérni?
Különösen erős az idősebb testvérek imáinak, szenvedéseinek felajánlása, ezen a napon kifejezetten hívom Őket erre a misszióra, melyet Isten nagyon megáld!
Bárkit fel lehet kérni, hogy imádkozzon Velünk – Értünk, aki szereti a Kármelt, a Lelkiségünket, a küldetésünket.
Jó, ha minél többen imádkozunk; hiszen ha 2 -3 összegyűltök a nevemben, mondja Jézus, akkor …

Veni Creator Spiritus; egyesítsd szíveinket az imádság erőterében!
Veni Creator Spiritus, egyesítsd szíveinket Kármel Ékessége és Királynéja Szívével!
Tedd azzal a hatalommal és erővel, mellyel cselekedted ezt Szent Teréz Anyánk Szívével!
Tedd úgy a miénkkel is, – mégpedig Jézusért, az Ő terveinek megvalósulásáért életünkben, közösségeinkben!
Tedd ellenállhatatlan gyöngédségeddel, szentségeddel, szelídségeddel!
Purifikálj bennünket, hogy egyre alkalmasabbak legyünk Isten Országa építésére!
Purifikálj bennünket, hogy mi is egyre jobban ki tudjuk mondani Istennek Igenünket,
ahogy tette ezt, s élte Isten Anyja; Mária. Ave Maria Ave Maria Ave Maria

Imádsággal, szeretettel: + András József

(Visited 31 times, 1 visits today)